Regulamin

Zamwienia

Zamwienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane s jedynie za pomoc formularza z koszykiem zakupw na stronie finalizacji zamwienia, nie realizujemy zamwie telefonicznych.

Nieprawidowo wypenione formularze zamwie nie bd rozpatrywane i realizowane.

W razie wtpliwoci przesane do nas zamwienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub E-mail przez naszego Handlowca.

Zamwienia od Klientw, ktrzy dokonywali ju u Nas zakupw bd potwierdzane wycznie poczta E-mail i realizowane odwrotnie.

Zamwienia mona skada 24 godziny na dob przez cay rok. Zamwienia zoone w dni powszednie po godz. 12, 00, oraz w soboty, niedziele i wita rozpatrywane bd od rana nastpnego dnia pracy.?Firma AUTO TRANSPORT SERWIS Stefan Sotysik zastrzega sobie prawo do wycofania poszczeglnych produktw ze sprzeday.

Zawarto Sklepu Internetowego oraz wszystkich pozostaych stron w domenie http://autosolt.sklep.plzawierajcych spisy oferowanych towarw nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem zoone przez klienta zamwienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypeniajc formularz zamwienia skada w firmie AUTO TRANSPORT SERWIS Stefan Sotysik ofert kupna okrelonego towaru.

W przypadku braku moliwoci realizacji zamwienia lub zmiany cen nasz Handlowiec niezwocznie skontaktuje si z Pastwem.

Patnoci

Obsugiwane s patnoci kart patnicz - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro oraz, e w przypadku patnoci kart patnicz, zwrot rodkw zostanie wykonany na kart

Zoenie zamwienia jest rwnoznaczne z tym, i Kupujcy zapozna si z powyszym regulaminem i zobowizuje si do jego przestrzegania

Dostawa

Zamwiony towar wysyamy poczt lub przesyk kuriersk w cigu maksymalnie dwu dni roboczych od daty zamwienia najczciej na drugi dzie, chyba, e przy produkcie na stronach sklepu podany by inny termin dostawy.

W przypadku wikszych zamwie firma AUTO TRANSPORT SERWIS Stefan Sotysik zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach jednak koszt przesyki bdzie policzony tylko raz wg wagi oglnej. ??W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i zwizanym z tym wydueniem czasu realizacji zamwienia.

Razem z przesyk dostarczane s: gwarancja, dostpna dokumentacja, paragon fiskalny oraz dokument zakupu - faktura VAT, ktr po podpisaniu naley odesa do

AUTO TRANSPORT SERWIS Stefan Sotysik

Biuro Obsugi Klienta
85-432 Bydgoszcz
ul. Borsucza 17
NIP: 554 -046-89-79

lub przesa do naszej firmy na nr 523496060 faksem upowanienie do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

Po uiszczeniu opaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartoci paczki w obecnoci dostarczyciela.

Reklamacje dotyczce uszkodze mechanicznych powstaych podczas transportu bd rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecnoci spedytora. Warunkiem przyjcia tego typu reklamacji bdzie spisanie wraz z dostarczycielem protokou reklamacyjnego.

Prywatno

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie dziaalnoci sklepu s poufne w adnym wypadku ani w adnej formie nie bd ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z t ustaw Klienci maj prawo do wgldu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Zgoda taka moe by przez klienta w kadej chwili odwoana poprzez wysanie do firmy AUTOSOLT listu e-mail z takim daniem

W razie jakichkolwiek niejasnoci i zapyta prosimy o kontakt poczt elektroniczn na adres reklamacja@autosolt.pl. lub Tel. 525833698 602297313